MPANARATO!

« Dia hoy Jesosy tamin’i Simona: Aza matahotra; hatramin’izao ankehitriny izao dia olona kosa no ho azonao. » Lioka 5:10b Ny tantara ambara eto dia ny amin’i Jesosy mampianatra ny vahoaka sy ny amin’ny nilazan’i Jesosy an’i Petera ho mpanarato olona. Raha ny tantara no dinihina dia nasehon’i Jehovah Andriamanitra ny Zanak’Isiraely ny maha tena Andriamanitra Azy […]