MPANARATO!


« Dia hoy Jesosy tamin’i Simona: Aza matahotra; hatramin’izao ankehitriny izao dia olona kosa no ho azonao. » Lioka 5:10b

Ny tantara ambara eto dia ny amin’i Jesosy mampianatra ny vahoaka sy ny amin’ny nilazan’i Jesosy an’i Petera ho mpanarato olona. Raha ny tantara no dinihina dia nasehon’i Jehovah Andriamanitra ny Zanak’Isiraely ny maha tena Andriamanitra Azy tamin’ny nihainoany ny fitarainan’ireo taminy, noho ny nampijalian’ny Egyptiana azy ireo, Namaly izany fitarainana izany Izy tamin’ny fitarihany azy ireo hiala an’i Egypta. Niantso mpanompo Jehovah Andriamananitra, dia i Mosesy izany mba hitarika amin’ny hanafahana azy ireo tamin’ny tanan’ny Egyptiana sy ny ny nitondrany azy tamin’ny lalan-tsarotra rehetra tsy maintsy nandalovana. Tao ny fahagagana marobe nataon’i Jehovah dia ny loza folo nampiharin’Andriamanitra tamin’ny Egyptiana, ary ny fomba nanavotan’i Jehovah ny olony, indrindra tamin’ny nampizarany roa ny ranomasina mena ary ny nandehanan’ny zanak’Isiraely tamin’ny tany maina. Namoron-kira mihintsy moa izy ireo tamin’izany, niderany ny asan’Andriamanitra. Saingy, indrisy mantsy! Mora mivadika ny olombelona!Raha vao nandalo zava-tsarotra ny zanak’Isiraely dia nimonomonona sy nivadika mihintsy ka dia lasa nanompo Andriamani-kafa! Mila mahatoky ny olon’Andriamanitra ka tsy tokony hivadibadika. I Simona dia efa mpanarato matihanina, izany hoe efa tena zatra manarato, fa tsy nahazo trondro izy rehefa nanarato nandritra ny alina, nefa noho ny tenin’i Jesosy dia narotsany ihany ny harato, ary tsy zakan’ny lakana ny trondro azo ka dia resy lahatra izy ny amin’ny herin’Andriamanitra. Tsy nionona fotsiny tamin’ny faharesen-dahatr’i Simona Jesosy, fa niantso azy hanova ny asany ho asan’Andriamanitra: MPANARATO OLONA. Raha azo ambara dia tsy hihonona fotsiny amin’ny fahitana na fahagagana fa hanolotra ny fiainany manontolo ho an’Andriamanitra. Koa, na dia ny asa eo amin’ny andavan’andro aza dia hiova ho asan’Andriamanitra fa tsy ho asan’ny tena ihany! Raha misy ary fotoana nivadihantsika tamin’Andriamanaitra izay efa nanao asa mahagaga teo amin’ny fianantsika dia fotoana mety izao hanekentsika ho havaoziny indray ka hiverina Aminy, dia mety Izy! Mbola te handray antsika Izy satria mbola andro famindram-po izao! Aoka isika tsy hihaino ny feo hafa rehetra manakivy antsika sy mampisalasala antsika tsy hiverina Aminy. Ny Tompo anie hampahery antsika!

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena…ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail: lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Face book: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.

Publié par filazantsaramada

Feon'ny Filazantsara

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :