TSY TONGA AHO HANDRAVA FA HANATANTERAKA!

« Efa renareo fa voalaza hoe: « Aza mijangajanga », Fa Izaho kosa milaza aminareo fa izay rehetra mijery vehivavy hila azy dia efa nijangajanga taminy tam-pony sahady. » Matio 5:27-28 Raha izao teny eto izao dia ao anatin’ny toriteny nataon’i Jesosy teny antendrombohitra, ary manambara ny amin’ny fitondran-tena ateraky ny finoana. Raha fintinina ny didi-folo dia mizara roa: […]

Fanentanana momba ny fianarana Soratra Masina (FF)/FJKM Imeritsiafindra Filadelfia

“Aza manome fitoerana ho an’ny devoly” Efesiana 4:27 Tsapa amin’izao fotoana izao fa mandalo fotoan-tsarotra ny isam-batan’olona, sahirana miatrika ny andavan’androm-piainany noho izany ny tsirairay. Vokatr’izany dia maro no milaza fa tsy manana fotoana hianarana na handalinana ny Tenin’Andriamanitra. Efa nisy fotoana nanentanana ny Sampana rehetra ao amin’ny FJKM Imeritsiafindra Filadelfia indrindra ny Sampana Tanora […]