TSY TONGA AHO HANDRAVA FA HANATANTERAKA!

juillet 24, 2015

« Efa renareo fa voalaza hoe: « Aza mijangajanga », Fa Izaho kosa milaza aminareo fa izay rehetra mijery vehivavy hila azy dia efa nijangajanga taminy tam-pony sahady. » Matio 5:27-28

Raha izao teny eto izao dia ao anatin’ny toriteny nataon’i Jesosy teny antendrombohitra, ary manambara ny amin’ny fitondran-tena ateraky ny finoana. Raha fintinina ny didi-folo dia mizara roa: ny didy voalohany ka hatramin’ny fahatelo, ary ny didy fahaefatra ka hatramin’ny fahafolo. Ny fizarana voalohany dia manambara ny amin’ny tokony ho fitondrantena amin’Andriamanitra, ary ny fizarana faharoa dia manambara ny amin’ny fitondrantena amin’ny namana. Ny hazo fijaliana dia mitovy firafitra amin’izany didy folo izany: dia ilay hazo mitsangana manambara ny firaisana amin’Andriamanitra sy hazo mitsivalana manambara ny firaisana amin’ny olombelona samy olombelona. Ny firaisantsika amin’Andriamanitra no iankinan’ny firaisan-tsika amin’ny olombelona namantsika. Ary izany no ambaran’ny tenin’i Jesosy hoe Izy no foto-boaloboka, raha misy sampana tsy miray Aminy dia ho malazo ary ho maina mihitsy ka maty. Tsy haintsika ny manatanteraka ny lalàna raha tsy miray amin’Andriamanitra isika. Jesosy tonga hanamafy kokoa ny lalàna, ary dia hita eto amin’ity filazantsara ity tokoa izany. Raha ny fijangajangana dia efa sarotra ny manohitra azy raha amin’ny herin’ny tena ihany, mainka moa fa ny maso mijery fotsiny dia ho sarotra. Fa ny filàna dia maro; ny karazana fitsiriritana ohatra, na sakafo na fitiavam-bola na voninahitra na zavatra hafa koa. Tsy misy afa-bela isika fa tsy maintsy miantoraka amin’Andriamanitra, manetri-tena, miankohoka satria tsy misy manao ny marina na dia iray aza. Andeha isika hifona amin’ny Tompo noho nanaovantsika antsirambina ny firaisana Aminy, dia Izy indray no mamela ny helotsika ary manamarina antsika.
Hampahery antsika anie ny Tompo Jesosy!

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena…ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail: lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Face book: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.

Publicités

Fanentanana momba ny fianarana Soratra Masina (FF)/FJKM Imeritsiafindra Filadelfia

juillet 24, 2015

“Aza manome fitoerana ho an’ny devoly” Efesiana 4:27

Tsapa amin’izao fotoana izao fa mandalo fotoan-tsarotra ny isam-batan’olona, sahirana miatrika ny andavan’androm-piainany noho izany ny tsirairay. Vokatr’izany dia maro no milaza fa tsy manana fotoana hianarana na handalinana ny Tenin’Andriamanitra. Efa nisy fotoana nanentanana ny Sampana rehetra ao amin’ny FJKM Imeritsiafindra Filadelfia indrindra ny Sampana Tanora Kristiana mikasika ny Fampianaraana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI) na ny “Cours Biblique par Correspondance”. Tsapa anefa fa toa miha mangatsiaka amin’ny fandinihana ny Soratra Masina mba hitomboany amin’ny finoana hahafahana miatrika ny ady eto amin’izao ntontolo izao ity ireo kristiana. Koa ny Alahady 12 Jolay 2015 lasa teo, izay tafiditra indridra ao anatin’ny iray volan’ny STK dia nanasa ny FF hanamafy indray ny fanentanana,famporisihana, ary fampaherezana ireo kristiana handalina ny Tenin’Andriamanitra Atoa Hajamanana, Prezida ny STK ao an-toerana no sady mpiara-miasa antsitrapon’ny FF, izay miandraikitra ny FSMI. Sarotra ny fitaomana ny olona amin’izao fotoana izao nefa dia ny Tompo no efa niteny hoe: “ary manana faharetana hianao ka niaritra noho ny anarako ka tsy reraka” Apokalypsy 2:3

DSC_0772 DSC_0795
DSC_0775 DSC_0792