Fanentanana momba ny fianarana Soratra Masina (FF)/FJKM Imeritsiafindra Filadelfia


“Aza manome fitoerana ho an’ny devoly” Efesiana 4:27

Tsapa amin’izao fotoana izao fa mandalo fotoan-tsarotra ny isam-batan’olona, sahirana miatrika ny andavan’androm-piainany noho izany ny tsirairay. Vokatr’izany dia maro no milaza fa tsy manana fotoana hianarana na handalinana ny Tenin’Andriamanitra. Efa nisy fotoana nanentanana ny Sampana rehetra ao amin’ny FJKM Imeritsiafindra Filadelfia indrindra ny Sampana Tanora Kristiana mikasika ny Fampianaraana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI) na ny “Cours Biblique par Correspondance”. Tsapa anefa fa toa miha mangatsiaka amin’ny fandinihana ny Soratra Masina mba hitomboany amin’ny finoana hahafahana miatrika ny ady eto amin’izao ntontolo izao ity ireo kristiana. Koa ny Alahady 12 Jolay 2015 lasa teo, izay tafiditra indridra ao anatin’ny iray volan’ny STK dia nanasa ny FF hanamafy indray ny fanentanana,famporisihana, ary fampaherezana ireo kristiana handalina ny Tenin’Andriamanitra Atoa Hajamanana, Prezida ny STK ao an-toerana no sady mpiara-miasa antsitrapon’ny FF, izay miandraikitra ny FSMI. Sarotra ny fitaomana ny olona amin’izao fotoana izao nefa dia ny Tompo no efa niteny hoe: “ary manana faharetana hianao ka niaritra noho ny anarako ka tsy reraka” Apokalypsy 2:3

DSC_0772 DSC_0795
DSC_0775 DSC_0792
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: