KATSAHO NY FANJAKAN’ANDRIAMANITRA SY NY FAHAMARINANY!

« Fa ny fanahy ana dia hampisotroiko, ary ny fanahy mihaosa rehetra dia ho vokisako. » Jeremia 31:25 Jehovah Andriamanitra dia Andriamanitra saro-piaro, be fitiavana Izy, fa saro-piaroka tsy mahazaka ny fijangajangana amin’ny andriamani-kafa. Talohan’izao fotoana eto izao dia nampiditra andriamanitra isankarazany ny Isiraely ka tafiditra tao avokoa ireo karazan’andriamanitra toa an’i Bala sy Astarta sy Moloka […]