FA IZAY TARIHIN’NY FANAHIN’ANDRIAMANITRA!


« Ny Fanahy dia miara-milaza amin’ny fanahintsika fa zanak’Andriamanitra isika. » Romana 8:16

Indray mandeha nisy ireto olona nanontany an’i Jesosy ny amin’ny tsy nanasan’ny mpianatra tanana rehefa hisakafo ka nitenenan’i Jesosy azy ireo hoe: «ity firenena ity manaja Ahy amin’ny molony; fa ny fony kosa lavitra Ahy» Matio 15:8. Tsy ny fitenenana na ny fomba ivelany ihany no tokony hanompoantsika an’Andriamanitra fa ny fontsika dia tokony akaiky an’Andriamanitra, na azo ambara hoe ao anatin’ny fontsika Izy, Tompon’ny fontsika Izy; Azy ny fontsika. Koa raha izany ary no tokony ho zava-misy, raha Azy ny fontsika dia rariny raha tsy mampaha-tezitra Azy isika. Ny mampaha-tezitra Azy mantsy dia ny tsy fankatoavantsika izay asainy atao: aza mamono olona, aza mangalatra, aza mijangajanga,… manaja ny rainao sy ny reninao. Tokony ho tia an’Andriamanitra amin’ny fontsika rehetra isika ary izany no manery antsika ho tia ny namantsika. Hoy Jesosy: raha misy olona milaza amin’ny rainy sy ny reniny hoe: Efa korbana (izany hoe, fanatitra ho an’Andriamanitra) izay rehetra tokony hahazoana soa avy amiko, dia tsy avelanareo hanao na inona na inona ho an’ny rainy sy ny reniny intsony izy. Tokony hahazo soa avy amin’Andriamanitra ireo ray sy reny ireo nefa avadika ny Tenin’Andriamanitra. Mat 7:11-12. Tsy azo foanana ny didin’Andriamanitra na dia tendron-tsoratra iray aza! Meloka isika rehefa manodina ny dikan’ny Teny. Tsy efan’ny sain’olombelona ny fandinihina ny Soratra Masina fa tsy maintsy mangataka ny fanoloran-tsaina avy amin’Andriamanitra isika, fanoloran-tsaina avy amin’ny Fanahy Masina. Mila miray amin’Andriamanitra isika vao afaka mitondra vokatra na voa ho an’ny namantsika. Raha tafasaraka amin’Ilay foto-boaloboka ny sampana dia halazo ary ho maty aza, ary tsy hahafantatra intsony ny sitrapon’Andriamanitra. Fa izay tarihin’ny Fanahin’Andriamanitra no zanak’Andriamanitra! Raha mandray soa avy amin’Andriamanitra isika, ary ny maha zanak’Andriamanitra antsika ao anatin’izany soa izany dia tokony ho tia ny ray sy ny reny, ho tia ny namana, tsy hamono olona, tsy hangalatra,… Hoy ny Tompo amintsika: Raha hiverina hianao, dia ho raisiko indray, ka dia hitsangana eo anatrehako hianao!
Ny Tompo anie hampahery anao!

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena…ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail: lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Face book: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.

Publié par filazantsaramada

Feon'ny Filazantsara

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :