AVY AMINAO NY HARENA SY NY VONINAHITRA.

« Tsy misy mpanompo mahay manompo tompo roa; fa ny anankiray ho halany, ary ny anankiray ho tiany… tsy mahay manompo an’Andriamanitra sy mamôna hianareo » Lioka 16:13 Raha ny amin’izao vanim-potoana iainantsika izao dia maro ny zavatra mampanompo ny olona tsirairay avy. Raha ny teknolojia no resahina, ka singanina amin’izany ny fivoarana eo amin’ny solosaina sy […]