Fiaraha-miombon’antoka Fiangonana/Feon’ny Filazantsara


Seminera Fampiofanana voalohany ho an’ny taom-piasana 2015/2016

Tanteraka soa aman-tsara ny Seminera Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina” voalohany ho an’ny taom-piasana 2015/2016 (Jona 2015-May 2016) teny amin’ny Espace Hanitra Ambohibao ny 13-14 Aogositra 2015. Fitandremana efatra avy amin’ny Synodam-Paritany Antananarivo Antsinanana sy Synodam-Paritany Antananarivo Atsimo moa no voakasik’izany. Nahatratra 24 ireo mpandray anjara, izay solon-tena avy amin’ireo Sampana velona eo anivon’ny Fiangonana avokoa. Nanotrona sady nandray anjara feno tamin’ny Fampiofanana, fifampizarana traikefa ary Tenin’Andriamanitra ireo raiamandreny Mpitandrina dia: Rtoa Ravaoarisoa Juliette, FJKM Ampahitrosy Firaisana (SPAA 11); Atoa Andrianaivomahenintsoa Natanaela, FJKM Ambohijoky Fihavanana (SPAA 11); Rtoa Ravololoson Esther, FJKM Andraisoro Kristy Fehizoro (SPAA 12). Rtoa Ramamonjy Vonimboahangy, Mpitandrina FJKM Ankadiaivo Miaramino kosa dia niala tsiny noho ny tsy fahafahany fa nanatanteraka iraka any ivelany. Tsapa fa nahaliana ireo mpandray anjara ny votoatin’ny Fampiofanana satria dia hanampy tokoa amin’ny fampahombiazana ny asa Tafika Masina. Ankoatr’izany, ireo raiamandreny Mpitandrina dia nanamarika fa fomba fiasa hanampy amin’ny fanatanterahana sy fizarana ny fampiofanana isa-toerana no noraisina nandritra izao roa andro niarahana izao. Toy ny fanao isam-potoana, ho famaranana ny Fampiofanana dia notolorana sertifika manambara ny fandraisan’anjara tamin’izany ireo mpiofana.

Rev Natanaela opening the worship-0 The LHM Director presenting module-1
Atoa Andrianaivomahenintsoa Natanaela, Mpitandrina; nanokatra ny fotoam-piofanana Ny Talen’ny FF nanomboka ny fampiofanana
The Program Manager presenting module-2 The Audience Relations presenting module-3
Atoa louis sy Rtoa Lalao (FF), anisan’ireo Mpampiofana
Rev Vololona presenting module-4 The participants-5
Nampiofana ihany koa Rtoa Ravololoson Esther, Mpitandrina
Participant asking question-6 Participant sharing experience-7
8 9
10 Working group-11
12 Group reporting-13
Mpandray anjara mavitrika ny mpiofana rehetra
Awarding certificate-14 Rev Juliette closing the worship-15
Toy ny mahazatra dia tolorana Sertifika izay maharitra hatramin’ny farany Rtoa Ravaoarisoa Juliette, Mpitandrina kosa no nanakatona izao fampiofanana izao
The LHM Director and the Pastors-16 Group picture-17
Ny Talen’ny FF, miaraka maka sary amin’ireo Mpitandrina tonga nandray anjara
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: