Fankalazana ny faha 20 taonan’ny Vondrom-bavaky ny Fiombonan’ny Mpino Mpitsabo Kristiana (FMK) Hopitaly CHRD Itaosy

“Ny fifandraisan’ny olona amin’Andriamanitra” Anisan’ny manaraka ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI) izay atolotry ny Feon’ny Filazantsara ireo mpikambana maro ao amin’ny FMK Hopitaly Itaosy Antananarivo. Nanomboka ny voalohan’ny taona 2014 izany fifandraisana nisy teo amin’ny roa tonta izany, ka Mpitsabo miisa fito no efa manaraka ny FSMI; ny telo no efa nahazo ny sertifika. […]