Fankalazana ny faha 20 taonan’ny Vondrom-bavaky ny Fiombonan’ny Mpino Mpitsabo Kristiana (FMK) Hopitaly CHRD Itaosy


“Ny fifandraisan’ny olona amin’Andriamanitra”

Anisan’ny manaraka ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI) izay atolotry ny Feon’ny Filazantsara ireo mpikambana maro ao amin’ny FMK Hopitaly Itaosy Antananarivo. Nanomboka ny voalohan’ny taona 2014 izany fifandraisana nisy teo amin’ny roa tonta izany, ka Mpitsabo miisa fito no efa manaraka ny FSMI; ny telo no efa nahazo ny sertifika. Tamin’ity volana Aogositra 2015 ity ary dia nisy alim-bavaka notontosain’izy ireo izay nanasàna ny Feon’ny Filazantsara handray anjara tamin’ny fandefasana horonan-tsarimihetsika mitondra ny lohateny hoe: “Ny isan’andro iainantsika dia fanomezana”. Izany dia narahana fifanakalozan-kevitra, mba hahafanana misintona indrindra ny hafatra tian’ny Tompo ambara amin’ny tsirairay. Atoa Jean Fidèle “Volontaire FF” izay miandraikitra ny FSMI eny an-toerana moa no niandraikitra ny fandefasana ny horonan-tsarimihetsika. Nahatratra teo amin ‘ny 50 ireo olona tonga nanatrika izany dia Mpitsabo,mpitsabo mpanampy, mpiambina sy ny fianakavian’izy ireo avy. Jesosy irery ihany no manasitrana fa ny Mpitsabo dia fitaovana eo ampelantanan’Andriamanitra; noho izany dia tsapan’ny rehetra fa ilaina ny mahay ny tenin’Andriamanitra ho fampaherezana ny tena sy ny ankohonana ary ireo marary izay tonga hotsaboina.

P1020088 P1020151
P1020095 P1020102
P1020135 P1020144
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: