MAMANTATRA NY SAINA LALIN’ANDRIAMANITRA!

MAMANTATRA NY SAINA LALIN’ANDRIAMANITRA! « Fa isika tsy nandray ny fanahin’izao tontolo izao, fa ny Fanahy izay avy amin’Andriamanitra, mba ho fantantsika izay zavatra nomen’Andriamanitra antsika. » I Kor 2:12 – Ny fanahin’izao tontolo izao: Manana ny fanahy izay ao anatiny tsirairay avy ny olona, kanefa io fanahy io dia mamantatra ny ao ampon’ny olona ihany. Voafetra […]