Fankalazana ny faha 17 taonan’ny fiaraha-miasan’ny Mpitandrina sy ny Fiangonana FJKM Ankadiaivo Miaramino

Nampiranty ireo “media” vokarin’ny FF ny mpianatra Katekomena Feno 17 taona no niasan-dRtoa Ramamonjy Vonimboahangy, Mpitandrina ny nitandremany ny FJKM Ankadiaivo Miaramino (SPAA 11). Ho fankalazana sy ho fanamarihana izany fotoan-dehibe izany dia nanatontosa hetsika ireo Sampana velona rehetra ao amin’ny Fiangonana ny 04-05-06 Septambra 2015 lasa teo. Fifaninanana ara-panatanjahan-tena, varotra fampiratiana ary indrindra fiaraha-mivavaka […]