Fankalazana ny faha 17 taonan’ny fiaraha-miasan’ny Mpitandrina sy ny Fiangonana FJKM Ankadiaivo Miaramino


Nampiranty ireo “media” vokarin’ny FF ny mpianatra Katekomena

Feno 17 taona no niasan-dRtoa Ramamonjy Vonimboahangy, Mpitandrina ny nitandremany ny FJKM Ankadiaivo Miaramino (SPAA 11). Ho fankalazana sy ho fanamarihana izany fotoan-dehibe izany dia nanatontosa hetsika ireo Sampana velona rehetra ao amin’ny Fiangonana ny 04-05-06 Septambra 2015 lasa teo. Fifaninanana ara-panatanjahan-tena, varotra fampiratiana ary indrindra fiaraha-mivavaka ho fisaorana sy ho fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra no notanterahina nandritra izany. Ho an’ireo mpianatra katekomena dia niompana tamin’ny varotra fampirantiana ireo “media” vokarin’ny FF (Film, literatiora kristiana, Fampianarana Soratra Masina, Fandaharana amin’ny Radio) ary kitapo misy Logon’ny FF no nataony. Marihina fa ny FJKM Ankadiaivo Miaramino dia anisan’ny Fiangonana mpiara-miasa amin’ny Feon’ny Filazantsara (FF) amin’ny alalan’ny Fampianarana Sorara Masina Ifandraisana (FSMI) ary nandray anjara tamin’ny Seminera Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina” ho fampahombiazana ny Asa Tafika Masina tanterahin’ny Fiangonana. Feno fifaliana ny rehetra satria dia tanteraka soa aman-tsara ny fankalazana koa ny Tompo Jesosy homba sy hanafy hery mandrakariva ny raiamandreny Mpitandrina mivady eo amin’ny adidy masina nanendren’ny Tompo azy.

DSC_0441 DSC_0459
DSC_0512 DSC_0510
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: