Fampahafantarana mitohy

Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana na « Cours Biblique par Correspondance » Ho fampahafantarana ireo sehatr’asa iandraiketany sy atolotry ny Feon’ny Filazantsara dia tsy mitsahatra ny fifandraisany amin’ireo Fiangonana na Ivontoerana samihafa izay liana sy maniry ny hiara-mifanolo-tànana amin’ny asa Fitoriana ny Filazantsara. Atoa Rakotodramanana Fitahiana, Mpitandrina ny FJKM Lovatiana Fianarantsoa (SP 25) moa dia maniry indrindra ny […]