Fampahafantarana mitohy


Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana na “Cours Biblique par Correspondance”

Ho fampahafantarana ireo sehatr’asa iandraiketany sy atolotry ny Feon’ny Filazantsara dia tsy mitsahatra ny fifandraisany amin’ireo Fiangonana na Ivontoerana samihafa izay liana sy maniry ny hiara-mifanolo-tànana amin’ny asa Fitoriana ny Filazantsara. Atoa Rakotodramanana Fitahiana, Mpitandrina ny FJKM Lovatiana Fianarantsoa (SP 25) moa dia maniry indrindra ny hitomboan’ireo Kristiana, indrindra ireo mpiandraikitra ny Sampana ao amin’ny Fitandremana iandraiketany amin’ny finoana. Nanararaotra ny fotoana izay nandalovany teny amin’ny Faculté de Théologie Ambatonakanga noho ny fianarana izay mbola ataony izy, ka ny Zoma 18 Septambra 2015 dia nihaona tamin’ny solon-tenan’ny FF (staff, volontaire) teny an-toerana. Zava-dehibe ho azy ny fisian’ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI) izay omen’ny FF maimaimpoana satria tsy vitan’olon-drery tokoa ny famahanana ny fiainam-panahin’ny kristiana. Vonona ny hitondra izany eo amin’ny FJKM Lovatiana Fianarantsoa izy. Nisaotra ny FF izy ny amin’ny asa lehibe iandraiketany ka itondrany ny anjara birikiny amin’ny fampandrosoana ny asa Fitoriana ataon’ny Fiangonana.

Rev.Fitahiana and Lalao Staff LHM Rev. Fitahiana and Jean Fidele LHM Volunteer
Atoa Fitahiana, Mpitandrina sy Rtoa Lalao ‘FF’ Atoa Fitahiana sy Jean Fidele ‘volontaire’
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: