NY ASA FANOMPOANA

« Fa miharia harena ho anareo any an-danitra, izay tsy misy kalalao sy harafesina manimba, sady tsy misy mpangalatra manamitrano sy mangalatra. » Matio 6:20 ***Zavatra iray lehibe tsy azo adinoina ny resaka momba ny talenta omen’Andriamanitra ny olombelona ao amin’ny Soratra Masina. Ny amin’ ilay handeha an-tanilavitra ka nizara talenta tamin’ny mpanompo tsirairay ary rehefa tonga […]