Tanora Taratry ny Filazantsara

« Fa Kristy no anton’ny ahavelomako » Filipiana 1:21 Ny Fikambanana TTF na “Tanora Taratry ny Filazantsara” eny amin’ny Oniversite Ankatso Antananarivo dia niorina ny volana Jolay 2014. Mpianatra miisa eo amin’ny 35 avy amin’ny Sampam-pianarana maro no mandrafitra ny Fikambanana. Tany am-boalohany dia fiaraha-mivavaka isaky ny Alarobia hariva no nataon’ireo mpikambana. Miezaka ny mitory ny Filazantsara […]