Tanora Taratry ny Filazantsara


“Fa Kristy no anton’ny ahavelomako” Filipiana 1:21

Ny Fikambanana TTF na “Tanora Taratry ny Filazantsara” eny amin’ny Oniversite Ankatso Antananarivo dia niorina ny volana Jolay 2014. Mpianatra miisa eo amin’ny 35 avy amin’ny Sampam-pianarana maro no mandrafitra ny Fikambanana. Tany am-boalohany dia fiaraha-mivavaka isaky ny Alarobia hariva no nataon’ireo mpikambana. Miezaka ny mitory ny Filazantsara eny an-toerana moa ireo mpikambana. Mahatsapa anefa izy ireo fa tsy ampy ny fiaraha-mivavaka fotsiny fa rehefa nandray an’i Jesosy Kristy ho Tompo sy Mpamonjy dia tokony hizara sy hitory izany amin’ireo mpianatra rehetra. Nanatona ny FF ary i Atoa Narindra sy Atoa Guillaume, nangataka fiaraha-miasa amin’ny alalan’ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI) na “Cours Biblique par Correspondance”, Literatiora Kristiana ary ny horonan-tsarimihetsika. Taorian’ny dinidinika niarahana tamin’ny tompon’andraikitra dia nitondra FSMI izy ireo hanentanany ny mpianatra hianatra ny Tenin’Andriamanitra ary koa literatiora Kristiana sy ny horonan-tsarimihetsika mba hahafahana mifampizara sy mampita ihany koa ny hafatry ny Baiboly. Mba ho tena taratry ny Filazantsara tokoa ny tanora mpianatra.

DSC_0192
Rtoa Lalao (FF) sy Atoa Narindra (Filohan’ny Fikambanana) ary Atoa Guillaume
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: