FJKM Kristy Fiainana Antanetilava


Fandefasana FILM ara-pilazantsara

Ny Zoma 02 sy Sabotsy 03 Oktobra takariva, taorian’ny Seminera “Fampitaovana ny Olona Masina”, niarahan’ny Fiangonana 4 sy ny Feon’ny Filazantsara izay natao ny 01 sy 02 Oktobra lasa teo, tao amin’ny FJKM Kristy Fiainana Antanetilava dia nisy avy hatrany ny Tafika Masina tamin’ny alalan’ny Fandefasana horonan-tsarimihetsika notontosain’ny Feon’ny Filazantsara, niantsoan’ny Fiangonana teo an-toerana ireo mpiara-monina manodidina mba hanatrika izany. Ny ‘DIA MANKANY AN-DANITRA’ sy ny ‘JESOSY ARAKA NY FIJERIN’NY ANKIZY’ ary ny ‘ILAY NOSY MIAFINA’ sy ny ‘FAHAFATESANA TAMPOKA’ moa no ‘Film’ nalefa nandritra ireo takariva roa nifanesy, izay tena nahaliana ny rehetra tokoa, no sady nahakasika ny ambaratongan-taona rehetra ny Hafatry ny Tenin’Andriamanitra avy aminy. Maro ireo mpijery tonga nanatrika izany izay nahitana ankizy sy Tanora ary olon-dehibe. Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra.

DSC_0458 DSC_0464
Ireo Olona tonga nanatrika ny fijerena horonan-tsarimihetsika Atoa Andrianarijaona Martin avy ao amin’ny FF nanolotra ny tantara
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: