JEHOVAH ANDRIAMANITRA MAMELA HELOKA NY OLONY.


« Ary Jesosy, nony nahita ny finoan’ireo, dia nanao tamin’ilay mararin’ny paralysisa hoe: Matokia, anaka, voavela ny helokao. » Matio 9:2b

***Ny Soratra Masina dia manambara fa isika tsy mba naman’izay mihemotra ho amin’ny fahaverezana, fa naman’izay mino ho amin’ny famonjena; fa raha mihemotra isika dia tsy sitraky ny Fanahiny. Ny finoantsika an’i Jehovah dia mahafaly Azy ary mitarika antsika ho amin’ny famonjena Izy ka manavao ny fiainantsika rehetra; ka tanteraka ilay teny hoe: Kristy no velona ato anatiko! Jesosy nanasitrana ny aretina nentina teo anatrehany rehetra ary mbola tsy miova Izy fa manasitrana! Ny aretina anefa dia misy karazany roa, dia ny aretina ara-nofo sy ny aretina ara-panahy. Ny aretina ara-nofo dia ananan’i Jesosy fahefàna, ary na dia ny mpianatra aza dia nomeny fahefàna hanasitrana izany koa: « hametra-tanana amin’ny marary izy dia ho sitrana ireny ». Misy anefa ny aretina mahazo ny fanahy ary izany dia mety mitarika ho amin’ny fahaverezana satria « inona moa ny soa azon’ny olona raha mahazo izao tontolo izao izy kanefa very ny fanahiny ? ». Raha sitrana ara-nofo ny olona iray kanefa very any amin’ny helo dia tsy mitondra soa ho azy akory izany.
***Zava-dehibe ny handraisantsika ny famelankeloka avy amin’Andriamanitra ary dia izany tokoa no namoizan’ny Tompo ny ainy, dia ny hamelana ny helotsika ny hialantsika amin’ny toetra taloha izay mihasimba araka ny filàn’ny fitaka.
*** Jehovah Andriamanitra no manana ny fahefana hanary antsika any amin’ny helo, koa Izy no tokony hatahorantsika. Koa raha mandray famelankeloka isika dia asan’Andriamanitra noho ny fandevonana ny fadisoantsika izany! Levona ny fahadisoantsika ary hifaly hatramin’ny tendrombohitra, hifaly hatramin’ny ala sy ny hazo rehetra ao an-tsaha… Mba mahafaly antsika koa ve izany? Handeha isika handray ny famelankeloka lehibe avy amin’Andriamanitra!
Ny Tompo hampahery anao!

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail: lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Face book: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.

Publié par filazantsaramada

Feon'ny Filazantsara

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :