FJKM Malaho Vaovao (SPAA 11)


“Andresena ny tahotra ny Finoana”

Miha sarotra sy miha ratsy isan’andro ny fiainana, eo anatrehan’izany dia tsapa fa miha reraka ara-panahy, ka miaina ao anaty tahotra sy tebiteby lalandava ny maro na dia efa kristiana aza. Manoloana izany indrindra, Rtoa Raharimanana Lalao, Mpitandrina FJKM Malaho Vaovao sy Atoa Rakotonoely Joseph Emile izay mpiara-miasa an-tsitrapo amin’ny Feon’ny Filazantsara (FF) ao an-toerana dia nanasa ny Feon’ny Filazantsara mba hanentana sy hamporisika ireo Kristiana hazoto amin’ny fianarana ny Tenin’Andriamanitra nandritra ny Fotoam-pivavahana ny Alahady 18 Oktobra 2015 teo. Ny Finoana an’i Jesosy Kristy Tompo sy Mpamonjy irery ihany no ahafahana mandresy ny tahotra, ary ny Tenin’Andriamanitra (Loharanom-pinoana) no ilay Ampinga ho an’izay mialoka aminy. Io fotoana io koa moa no fotoana nanolorana sertifika ireo mpianatra dimy nahavita ny Fianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI) izay atolotry ny FF maimaim-poana ho an’izay maniry ny hitombo amin’ny fahalalàna tsara an’i Jesosy.

DSC_0551 DSC_0568
Rtoa Lalao FF sy Rtoa Raharimanana Lalao, Mpitandrina ary Atoa Rakotonoely Joseph Emile sy ireo 5 mianadahy notolorana sertifika
DSC_0591 Copie de DSC_0537
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: