TSY NAMAN’IZAY MIHEMOTRA!

« aza mahafoy ny fiarahantsika miangona, tahaka ny fanaon’ny sasany, fa mifananara kosa, mainka satria hitanareo fa mihantomotra ny andro. » Hebreo 10:25 Tany am-boalohany dia nataon’Andriamanitra Ray mpamorona antsika ho mpiara-miasa aminy isika olombelona, ka notendreny hitandrina ny saha i Adama. Ny zavatra voahariny rehetra dia hitany fa tsara, ary ny olombelona no nametrahany ny fitokisany […]