FIVAVAHANA ISANANDRO HO FIAROVANA!

octobre 30, 2015

« Na dia ny liona tanora aza tsy ampy hanina ka noana; fa izay mitady an’i Jehovah kosa dia tsy orin-java-tsoa akory. » Salamo 34:10

***Maro ny zavatra azon’ny olona tadiavina eto amin’izao tontolo izao ity, ary tsy miafina fa vao mifoha maraina ny olona dia mitady ny mahasoa azy mandra-pilentiky ny masoandro. Misy aza ny miaritory amin’ny fitadiavana! Ny teny ombieniombieny dia ny hoe: sarotra ny fiainana!
***Ny ambaran’ny Soratra Masina eto dia ny liona tanora! Ny liona tanora tsy ampy hanina ka noana. Voalaza fa ny liona no mpanjakan’ny biby! Izany hoe izy no biby mahery miady noho ny biby hafa rehetra, kanefa na dia tahaka izany aza ny heriny dia mety hisy fotoana tsy mahita biby hafa atao remby izy, ary mety ho noana ihany, fa ny olona izay mety ho osa ihany na voafetra ny heriny dia tsy ho orin-javatsoa akory raha mitady an’i Jehovah!
***Tena mitady an’i Jehovah marina tokoa ve ny olony? Sao dia fitadiavana ho amin’ny filàna ihany, sa olona tena mitady an’i Jehovah ho fialofana marina, ka na amin’ny mora na amin’ny fotoan-tsarotra dia Jehovah marina no tena fiainana!
***Ohatra iray ao amin’ny Soratra Masina ny amin’ilay vehivavy nahery nangataka ny rariny tamin’ilay mpitsara tsy matahotra an’Andriamanitra, ary noho ny faharetany sy fikirizany nangataka dia nohenoin’ilay mpitsara ihany. Mihoatra noho ny fitadiavan’ity ramatoa ity ny rariny amin’ilay mpitsara tsy matahotra an’Andriamanitra no tokony hitadiavan’ny olona an’i Jehovah! Fa izay mitady an’i Jehovah dia tsy ho orin-javatsoa akory, aoka ny olon’Andriamanitra hivavaka ka tsy reraka! Moa va Andriamanitra hitaredretra raha mitaraina Aminy andro aman’alina ny olony? Anefa hahita finoana amin’izany ve Izy?
Jesosy hampahery anao!

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail: lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Face book: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.

Publicités

Fonjaben’ Antanimora

octobre 30, 2015

Mitarika ireo voafonja hibanjina mandrakariva an’i Jesosy Kristy

Raha tsiahivina dia tsy mijanona eo amin’ny fitaizana ny ara-panahin’ireo voafonja lehilahy sy vahivavy eny Antanimora ihany ny asa ataon’ny Feon’ny Filazantsara (FF) eny an-toerana. Ankoatra ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI) izay omena azy ireo, ny famangiana isan-kerinandro ataon’ireo mpiara-miasa an-tsitrapon’ny FF mitondra ny Tenin’Andriamanitra sy fampaherezana mantsy dia tsy adino koa ny ara-nofo: fanomezana sakafo izay iarahana amin’ireo Fikambanana hafa. Efa ho telo taona ihany koa izao no nivelatra tamin’ny lafiny fifaninanana ara-panatanjahan-tena toy ny baolina kitra ny asan’ny FF eny amin’io Fonja io. Ny fikendrena anefa dia ny hampitodika mandrakariva ireo voafonja amin’i Jesosy Kristy Tompo. Ho an’ity taona ity àry dia nandritra ny volana Oktobra no nanatanterahana ny fifaninanana teo amin’ireo voafonja lehilahy. Nisy ekipa valo ireo mpandray anjara tamin’izany ka ny Alatsinainy 26 Oktobra 2015 teo no nanaovana ny famaranana. Nandritra ny dingana am-pahefa-dàlana, manasa-dàlana ary ny famaranana dia nisy hatrany fanentanana ireo mpanatrika marobe izay nahatratra teo amin’ny 2000 ny hirosoan’izy ireo amin’ny fianarana ny Tenin’Andriamanitra izay atolotry ny FF. Faly tokoa ireo voafonja fa tsy vitan’ny nahazo fampaherezana ara-panahy ihany fa dia nahazo fialam-boly izay tena ilain’izy ireo koa.

The coaches (prisoners), LHM staff and volunteer « Ireo mpanazatra avy ao amin’ny fonja; tarihin’i Dadatoa Jeannot sy Atoa Louis solontenan’ny FF
The soccer teams Mpilalao mendrika miaraka amin’ny mpanazatra sy ny solontenan’ny FF
The LHM Program Manager gave the cup The cup
Atoa Louis Rakoto Rabehajaina, mpiandraikitra ny programa eo anivon’ny FF no nitarika ny fanolorana ny Amboara Inty no Amboara natolotry ny FF ho an’izay mendrika