FIVAVAHANA ISANANDRO HO FIAROVANA!

« Na dia ny liona tanora aza tsy ampy hanina ka noana; fa izay mitady an’i Jehovah kosa dia tsy orin-java-tsoa akory. » Salamo 34:10 ***Maro ny zavatra azon’ny olona tadiavina eto amin’izao tontolo izao ity, ary tsy miafina fa vao mifoha maraina ny olona dia mitady ny mahasoa azy mandra-pilentiky ny masoandro. Misy aza ny miaritory […]

Fonjaben’ Antanimora

Mitarika ireo voafonja hibanjina mandrakariva an’i Jesosy Kristy Raha tsiahivina dia tsy mijanona eo amin’ny fitaizana ny ara-panahin’ireo voafonja lehilahy sy vahivavy eny Antanimora ihany ny asa ataon’ny Feon’ny Filazantsara (FF) eny an-toerana. Ankoatra ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI) izay omena azy ireo, ny famangiana isan-kerinandro ataon’ireo mpiara-miasa an-tsitrapon’ny FF mitondra ny Tenin’Andriamanitra sy […]