Tanora mpianatra sy ny asa Fitoriana


“Mandehana amin’izao herinao izao” Mpitsara 6:14

Miezaka hatrany mandresy lahatra ireo mpianatra hianatra ny Tenin’Andriamanitra ny mpitarika ny Fikambanana “Tanora Taratry ny Filazantsara” TTF eny amin’ny Oniversite Ankatso Antananarivo. Nandalo teto amin’ny Foibe FF moa izy ireo nangataka fiaraha-miasa ny hitoriana ny Filazantsara eny an-toerana, amin’ny alalan’ny “Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana” na ny Cours Biblique par Correspondance sy ny horonan-tsarimihetsika. Maro tokoa mantsy ireo olana sedrain’ireo mpianatra mandritra ny taom-pianarana ka misy ireo tsy mahavita ny fianarany hatramin’ny farany. Koa dia mahafaly fa nisy sahady ny vokatra satria nisy ireo mpianatra resy lahatra hianatra ny Tenin’Andriamanitra. Tonga teto amin’ny Foibe FF izy ireo naka ny Lesona sy ny Adina. Ho mpianatra hahay hametraka tanteraka ny fianarany sy ny ho aviny eo am-pelantan’i Jesosy tokoa anie izy ireo satria dia miasa foana tokoa ny mpanao trano raha tsy Jehovah no manao azy.

Mrs Nivo, LHM Secretary and the students Whith  joy they received the BCC lesson
Rtoa Nivo, mandray ireo mpianatra
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: