IZAY MANONONA NY ANARAN’NY TOMPO,…

« Moa entina va ny jiro mba ho saronan’ny vata famarana, na hatao ao ambany farafara? Tsy hatao eo amin’ny fanaovan-jiro va izy? » Marka 4:21 ***Eo amin’ny fiainana andavan’andro dia tsy mahita ny olombelona rehefa ao amin’ny maizina, ary eo no ilàny ny jiro. Ny jiro dia natao mba hanazava ny maso, tsy mahita rehefa maizina. […]