Feon’ny Filazantsara (FF) sy ny Lycée Nanisana

Mpianatra manaiky an’i Jesosy ho Mpitarika sy Mpampianatra Ho an’ny taom-pianarana vaovao 2015/2016, dia tonga nanentana ireo mpianatra eny amin’ny Lycée Nanisana indray ny solon-tenan’ny Feon’ny Filazantsara mba hianaran’izy ireo ny tenin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana izay efa atao eny an-toerana. Izany moa dia natao nandritra ny fananganan-tsaina ny Alatsinainy 02-11-2015 maraina lasa […]