Feon’ny Filazantsara (FF) sy ny Lycée Nanisana


Mpianatra manaiky an’i Jesosy ho Mpitarika sy Mpampianatra

Ho an’ny taom-pianarana vaovao 2015/2016, dia tonga nanentana ireo mpianatra eny amin’ny Lycée Nanisana indray ny solon-tenan’ny Feon’ny Filazantsara mba hianaran’izy ireo ny tenin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana izay efa atao eny an-toerana. Izany moa dia natao nandritra ny fananganan-tsaina ny Alatsinainy 02-11-2015 maraina lasa teo, ka natrehan’ireo mpianatra rehetra, mpampianatra, mpandraraha ary ny Talen-tsekoly. Nanararaotra io fotoana io koa moa Rtoa Jemima “Volontaire” FF izay mpiandraikitra ny Club FF eo anivon’ny Lycée Nanisana, nampahafantatra tamin’ ireo mpianatra ny programan’asan’ny Club izay mivory isaky ny Talata atoandro. Nanentana sy nanasa ireo mpianatra noho izany izy mba hiditra ho mpikambana ao amin’ny Club satria dia zava-dehibe ny manana an’i Jesosy eo amin’ny fianarana izay atao.

DSC_0699 DSC_0733
DSC_0706 DSC_0739
DSC_0720 DSC_0725
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: