ANDRIAMANITRA TENA ANDRIAMANITRA, SADY OLOMBELONA.

« Nefa andrao isika hanafintohina azy, dia mankanesa amin’ny ranomasina hianao, ka manjonoa; ary raiso izay hazandrano azo voalohany, ka rehefa sokafanao ny vavany, dia hahita vola sekely eo hianao; dia raiso izany, ka omeo azy ho avy amiko sy hianao. » Matio 17:27 – Nanetry tena ho tonga olona Jesosy: Moa ny mpampianatra anareo tsy mba […]