SENTO!

« Misento ao anatin’ity isika ka maniry indrindra hitafy ny tranontsika izay any an-danitra koa. » II Korintiana 5:2 ***Ny apostoly Paoly no manoratra izao teny izao ho an’ny Korintiana, ary ny resahiny eto dia ny amin’ny trano lay ety antany izay mety rava, ary voalaza eto amin’ity II Korintiana toko faha dimy ity fa azo ravana, […]

«Henoy ny Feony»

Fandaharana amin’ny fampielezam-peo Tianay hatrany ny mampahatsiahy fa ny taona 2010 no nanomboka namokatra fandaharana amin’ny fampielezam-peo “Henoy ny feony” ny Feon’ny Filazantsara (FF). Fandaharana ho an’ny tanora izy io; ka entina hanehoan-kevitra, ao anatina famoaboasan-kevitra sy hijerena izay ambaran’ny Soratra Masina manodidina ny fanabeazana azy ireo. Raha enina no isan’ireo fampielezam-peo mpiara-miasa teo aloha […]