FA IZAHO KOSA TSY MBA MANADINO ANAO!

« Fa Andriamanitra tsy nanendry antsika ho amin’ny fahatezerana,fa mba hahazo famonjena amin’ny alalan’i Jesosy Kristy Tompontsika. » I Tes 5:9 ***Ary hoy Jehovah tamin’i Noa: midira ao anaty sambo-fiara hianao mbamin’ny ankohonanao rehetra, satria hianao no hitako fa marina eo anatrehako amin’izao olona miara-belona aminao izao. Nankatoa ny Tenin’Andriamanitra i Noa ka nanamboatra sambo-fiara araka ny […]