Fihaonan’ny Mpiara-miasa an-tsitrapo (volontaires) FF

Tomban’ezaka mikasika ny sehatr’asa Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI) Ho fanatsaràna sy fampandrosoana ny fiaraha-miasa eo amin’ny Feon’ny Filazantsara sy ny mpiara-miasa an-tsitra-po «Volontaires» dia nisy fihaonam-be notontosaina ny Sabotsy 28 Novambra 2015 lasa teo, nanomboka tamin’ny 9 ora maraina, izay natao teto amin’ny Foibe «FF» Lot II-V 72 Bis Bel air Ampandrana. Nahazo tombony […]