FA HO RERAKA NY FON’NY OLONA NOHO NY FAHATAHORANY…

« Fa Andriamanitry ny faharetana sy ny fiononana anie hampiray hevitra anareo araka an’i Jesosy Kristy, » Romana 15:4-9 Ny zavatra ho avy dia efa ampiomanan’ny Soratra Masina antsika, na dia tsy tena voafaritra amin’ny antsipirihiny aza, ary tsy mbola hitan’ny maso koa, dia mety tsy ho azo antsaina tsara: hisy famantarana eny amin’ny masoandro sy ny […]