Fiaraha-miombon’antoka Fileovana Tanambao Manakara (SPMa) / Feon’ny Filazantsara

Fampiofanana faharoa Ho tohin’ny fangatahan’i Pastora Andrianiaina James, Mpitondra Fileovana Tanambao Manakara (SPMa) ny amin’ny hanatanterahana Fampiofanana mikasika ny “Fahaiza-mitarika sy Fifandraisana” ho an’ireo Filohan-tsampana; dia tontosa soa aman-tsara izany ny 08, 09 Desambra 2015 tao amin’ny FLM Tanambao Manakara. Nahatratra 32 ireo Filohan-tsampana nandray anjara: Tanora, Sekoly Alahady, Fikambanam-behivavy, Lehilahy sns…, avy amin’ny Fitandremana […]