NOTAFIANA FAHEFANA MBA HANAMBARA NY SITRAPON’ANDRIAMANITRA

« Aza manahy na inona na inona; fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mbamin’ny fisaorana no ho entinareo manambara ny fangatahanareo amin’Andriamanitra » Filipiana 4:6 Ny maha-mpianatr’i Kristy na ny maha Kristiana dia toetra tafiana avy amin’i Jesosy Kristy. Misy antso avy amin’Andriamanitra ao, nefa misy koa fanekena avy amin’ny olona voaantso. Ny ambara amin’ny hoe […]

Horonan-tsarimihetsika arahina fifanankalozan-kevitra

Tokantrano manome voninahitra an’Andriamanitra Taorian’ny seminera Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina” izay notontosaina tany amin’ny Fitandremana Kristy Fiainana Antanetilava ny 01-02 Oktobra 2015 dia niroso tamin’ny fanatanterahana asa Tafika Masina ny raiamandreny Mpitandrina Andriatsihoarana Joasy sy ireo mpiantafika. Famangiana tokan-trano moa no natao ary noezahina novangiana nandritra izany ireo tokan-trano mbola tsy vita mariazy ara-dalàna, […]