NOTAFIANA FAHEFANA MBA HANAMBARA NY SITRAPON’ANDRIAMANITRA

décembre 23, 2015

« Aza manahy na inona na inona; fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mbamin’ny fisaorana no ho entinareo manambara ny fangatahanareo amin’Andriamanitra » Filipiana 4:6

Ny maha-mpianatr’i Kristy na ny maha Kristiana dia toetra tafiana avy amin’i Jesosy Kristy. Misy antso avy amin’Andriamanitra ao, nefa misy koa fanekena avy amin’ny olona voaantso. Ny ambara amin’ny hoe mpaminan’i Jehovah Andriamanitra dia ny olona notafian’i Jehovah fahefana mba hanambara ny sitrapony. I Mosesy dia tena tao anatin’izany karazan’olona izany, ary farany elabe taty aoriana dia i Jaona Mpanao Batisa. Misy ny fiaraha-miasa amin’Andriamanitra amin’ny olona voaantso ary anehoan’Andriamanitra tokoa ny heriny, tahaka an’i Mosesy nitondra ny Isiraely ho any amin’ny fahafahana. I Jaona Mpanao Batisa dia nampibebaka olona maro na dia tany an’efitra aza, ka rehefa nanambara ny sitrapon’Andriamanitra izy dia naniraka ny mpisorona sy ny levita mihitsy ny jiosy hanontany hoe: hianao va no Kristy, na Elia, na Ilay Mpaminany? Hoy ny Teny eto hoe aza manahy na inona na inona, fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mbamin’ny fisaorana no ho entina manambara ny fangatahana amin’Andriamanitra. Aoka tsy ho taitaitra fa aoka ho tony, ka ho vonona hatrany hanambara ny sitrapon’Anriamanitra na amin’ny fotoana na tsy amin’ny fotoana, ary dia hametraka an’Andriamanitra amin’ny toerany: «tsy mendrika hamaha ny fehikapany aza aho!». Ny Tompo Jesosy hampahery anao!

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena…ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail: lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Face book: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.

Publicités

Horonan-tsarimihetsika arahina fifanankalozan-kevitra

décembre 23, 2015

Tokantrano manome voninahitra an’Andriamanitra

Taorian’ny seminera Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina” izay notontosaina tany amin’ny Fitandremana Kristy Fiainana Antanetilava ny 01-02 Oktobra 2015 dia niroso tamin’ny fanatanterahana asa Tafika Masina ny raiamandreny Mpitandrina Andriatsihoarana Joasy sy ireo mpiantafika. Famangiana tokan-trano moa no natao ary noezahina novangiana nandritra izany ireo tokan-trano mbola tsy vita mariazy ara-dalàna, satria masina ny fanambadiana. Taorian’izany dia nisy fandefasana horonan-tsarimihetsika mitondra ny lohateny “Ilay olon-tsy fantatra” ho fanamafisana ny hafatry ny Baiboly mikasika ny fanambadiana dia “tokan-trano manome voninahitra an’Andriamanitra”. Nasaina hanatrika izany ny rehetra na kristiana na tsia tany an-toerana. Nahatratra teo amin’ny 315 ireo namaly ny antso ka tonga nijery ny horonan-tsarimihetsika. Misaotra an’Andriamanitra fa taorian’io dia nahatratra 10 ireo mpivady niroso tamin’ny fanamasinana ny mariaziny tany am-piangonana.

DSC_0641 DSCF5913
DSC_0594 DSC_0619
DSC_0669 DSC_0811