NOTAFIANA FAHEFANA MBA HANAMBARA NY SITRAPON’ANDRIAMANITRA


“Aza manahy na inona na inona; fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mbamin’ny fisaorana no ho entinareo manambara ny fangatahanareo amin’Andriamanitra” Filipiana 4:6

Ny maha-mpianatr’i Kristy na ny maha Kristiana dia toetra tafiana avy amin’i Jesosy Kristy. Misy antso avy amin’Andriamanitra ao, nefa misy koa fanekena avy amin’ny olona voaantso. Ny ambara amin’ny hoe mpaminan’i Jehovah Andriamanitra dia ny olona notafian’i Jehovah fahefana mba hanambara ny sitrapony. I Mosesy dia tena tao anatin’izany karazan’olona izany, ary farany elabe taty aoriana dia i Jaona Mpanao Batisa. Misy ny fiaraha-miasa amin’Andriamanitra amin’ny olona voaantso ary anehoan’Andriamanitra tokoa ny heriny, tahaka an’i Mosesy nitondra ny Isiraely ho any amin’ny fahafahana. I Jaona Mpanao Batisa dia nampibebaka olona maro na dia tany an’efitra aza, ka rehefa nanambara ny sitrapon’Andriamanitra izy dia naniraka ny mpisorona sy ny levita mihitsy ny jiosy hanontany hoe: hianao va no Kristy, na Elia, na Ilay Mpaminany? Hoy ny Teny eto hoe aza manahy na inona na inona, fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mbamin’ny fisaorana no ho entina manambara ny fangatahana amin’Andriamanitra. Aoka tsy ho taitaitra fa aoka ho tony, ka ho vonona hatrany hanambara ny sitrapon’Anriamanitra na amin’ny fotoana na tsy amin’ny fotoana, ary dia hametraka an’Andriamanitra amin’ny toerany: «tsy mendrika hamaha ny fehikapany aza aho!». Ny Tompo Jesosy hampahery anao!

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena…ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail: lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Face book: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: