Programan’asa eo amin’ny sehatry ny tanora.


Famoahana ireo mpianatra andiany voalohany ao amin’ny Sekoly ambony ISPPS

Anisan’ny mpiara-miasa amin’ny Sekoly Ambony Institut Supérieur des Paramédicaux et Promotion de la Santé (ISPPS) ny Feon’ny Filazantsara (FF) nanomboka ny taona 2014. Eo amin’ny fampandrosoana ny lafiny aram-panahy moa no ifandrombonan’ny roa tonta, ka fiaraha-miasa amin’ny alalan’ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FMSI) na ny Cours Biblique par Correspondance no endrika isehoany. Koa nandritry ny famoahana ireo mpianatra andiany voalohany miisa 121, ny 21 Desambra 2015 tao amin’ny Hotel Le Pavé Antaninarenina dia nanasa ny Feon’ny Filazantsara ny Tale Jeneralin’ny Sekoly Atoa Ramanahirana Gérad mba hitondra fanentanana momba ny FMSI, nizara trakitra, «brochure» mikasika ireo sehatr’asa sahanin’ny FF, ary nametaka «banderole». Nohararaotina moa io fotoana io, nanentanana ireo mpianatra nahavita ny fianarany sy ireo olona tonga nasaina hirosoa amin’ny fandalinana ny Tenin’Andriamanitra.

Copie de DSC_0842 DSC_0877
DSC_0933 DSC_0945
DSC_0958 DSC_0892
DSC_0889 DSC_0903
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: