TSY MAHELA NY TENY FIKASANY!

« Ny Tompo tsy mahela ny teny fikasany, araka izay ataon’ny sasany ho fahelany; fa mahari-po aminareo Izy, ka tsy tiany hisy ho very, fa mba ho tonga amin’ny fibebahana izy rehetra. » (II Pet 3:9) Amin’izao taona vaovao izao indray dia tsaroana fa nitombo ny taona efa niainana. Ka amin’ny maha tany fandalovana ho antsika olombelona, […]