Literatiora Kristiana

Mitaiza sy mampiorina ny Finoana an’i Jesosy Kristy Tompo Misy hatrany ireo olona izay mandalo eto amin’ny Foibe Feon’ny Filazantsara (FF) na ireo mpianatra mandalina ny Soratra Masina amin’ny alalan’ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI) no liana amin’ny famakiana ireo Boky Literatiora Kristiana. Ny fikendren’ny FF amin’ny famokarana sy fampielezana ireo boky ireo moa dia […]