Literatiora Kristiana


Mitaiza sy mampiorina ny Finoana an’i Jesosy Kristy Tompo

Misy hatrany ireo olona izay mandalo eto amin’ny Foibe Feon’ny Filazantsara (FF) na ireo mpianatra mandalina ny Soratra Masina amin’ny alalan’ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI) no liana amin’ny famakiana ireo Boky Literatiora Kristiana. Ny fikendren’ny FF amin’ny famokarana sy fampielezana ireo boky ireo moa dia ny hahafahana mampita amin’ireo mpamaky ny hafatry ny Baiboly ho fitaizana sy ho fampiorenana hatrany ny finoana an’i Jesosy ary koa ho fanampiana azy ny amin’ny fiatrehana ireo olana maro isan-karazany. Anisan’ireo tonga mamaky ireo boky eto amin’ny Foibe isa-potoana I Toky, ka tamin’izao nanoratanay izao dia nahaliana azy tokoa ny boky mitondra ny lohateny: “Le nouvel âge vous trompe”, “La finalité du monde” ary “La souffrance”. Nanambara moa izy fa dia ilainy tokoa ny famakiana ny boky vokarin’ny FF, amin’ny maha tanora azy dia tena manampy sy mampahery azy tsy ho tratry ny fampianaran-diso ary koa ny fiatrehana ireo fakam-panahy maro samihafa izy ireny.

DSC_0665 DSC_0001
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: