Fandaharana amin’ny fampielezam-peo: « Henoy ny Feony »

Ahoana no hampahomby bebe kokoa ny Fitoriana ny Filazantsara? Ny lohahevitra hoe: “Ahoana no hampahomby bebe kokoa ny Fitoriana ny Filazantsara” no horesahana amin’ny fandaharana “Henoy ny feony” mandritra ity volana Janoary izay fiatombohan’ny taona 2016 ity. Mifanandrify indrindra amin’ny fikendren’ny Feon’ny Filazantsara (FF) io lohahevitra io ka nandray anjara mivantana tamin’ny famelabelarana ny Talen’ny […]