Fandaharana amin’ny fampielezam-peo: “Henoy ny Feony”


Ahoana no hampahomby bebe kokoa ny Fitoriana ny Filazantsara?

Ny lohahevitra hoe: “Ahoana no hampahomby bebe kokoa ny Fitoriana ny Filazantsara” no horesahana amin’ny fandaharana “Henoy ny feony” mandritra ity volana Janoary izay fiatombohan’ny taona 2016 ity. Mifanandrify indrindra amin’ny fikendren’ny Feon’ny Filazantsara (FF) io lohahevitra io ka nandray anjara mivantana tamin’ny famelabelarana ny Talen’ny FF, Atoa Andrianasolo Jaona sy ireo mpiara-miasa aminy. Ny FF moa dia tsy fiangonana fa Sampan’asa izay manolotra ireo sehatr’asa vokariny mba hampahoby bebe kokoa hatrany ny Fitoriana ny Filazantsara amin’ireo izay liana sy maniry hiara-miasa aminy. Ireo fitaovam-pifandraisana na “media” eo am-pelantanany dia mikendry indrindra ny hanatona sy hanakaiky hatrany ny tsirairay na ny Fiangonana, Sekoly, Oniversite sns. Santionany amin’izany ny Fampianarana Soratra masina Ifandrisana na “ Cours Biblique par Correspondance”, ny fandaharana amin’ny fampielezam-peo izay efa mahahenika faritra valo eto amin’ny firenena, horonan-tsarimihetsika, literatiora kristiana, ny fandefasana toriteny sy fampahafantarana ireo programan’asa tanterahiny amin’ny Site Web, blog ary Facebook. Heverina sy antenaina fa fitaovana anisan’ny hampahomby bebe kokoa ny Fitoriana ny Filazantsara ny fampiasana ny “media”. Akoatr’ireo “media” vokarin’ny FF dia eo ihany koa ny fiaraha-miasa, izay miendrika fiarahamiombon’antoka na “partenariat” amin’ny Fiangonana izay liana hiara-miasa aminy. Izany dia atomboka amin’ny alalan’ilay Seminera Fampiofanana antsoina hoe: “Fampitaovana ny olona masina”.

DSC_0037 DSC_0030
DSC_0020 DSC_0027
DSC_0104
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: