AMPAHEREZONAREO NY TANANA MIRAVIRAVY!

« Fa Kristy koa aza efa nijaly indray mandeha noho ny ota, ny Marina hamonjy ny tsy marina, mba hitondra antsika ho amin’Andriamanitra, » I Petera 3:18a Mahagaga ny asan’ny tenin’Andriamanitra izay nirahin’Andriamanitra hanao izay ampanaoviny azy ety an-tany ka tsy miverina Aminy foana raha tsy mahatanteraka izany. Raha ny amin’i Kristy Jesosy dia nihatra tamin’ny ainy […]