IZAY AN’ANDRIAMANITRA DIA AN’NY ZANANY!

février 19, 2016

 » Ary izahay mpiara-miasa aminy dia mangataka aminareo koa mba tsy handraisanareo foana ny fahasoavan’Andriamanitra. » IIKorintiana 6: 1

Ny teny malagasy dia manankarena; ny teny hoe foana dia entina milaza hoe « mandrakariva », hanambaràna fotoana. Ny hevitra iray koa dia ny hoe « tsy misy » na fahafoanana. Ny teny eto amin’ity II Kor 6:1 ity dia ity heviny faharoa ity! Dia mangataka aminareo koa mba tsy handraisanareo foana ny fahasoavan’Andriamanitra, tsy handraisana amin’ny « fahafoanana » ny fasoavan’Andriamanitra! Raha jerentsika ny zava-niseho rehefa nentin’ny Fanahy tany an’efitra Jesosy alain’ny devoly fanahy dia tsy nisakafo efa-polo andro sy efa-polo alina. Raha ny maha Andriamanitra an’i Jesosy dia azo tadidiana ny fahagagana tsy tambo isaina, ary ny fahagagana voalohany nataony dia ny rano fito siny novainy ho lasa divay, tao koa ny mofo dimy sy hazan-drano roa namokisany olona tsy omby dimy arivo sy ny maro hafa…. Tsy voarefintsika ny halehibiazan’ny fahasoavan’Andriamanitra. Izay an’Andriamanitra dia an’ny zanak’Andriamanitra. Satana eto anefa dia nibaiko Azy, naka fanahy Azy mba hanova ny vato ho lasa mofo, hain’i Jesosy natao izany fa fantany fa naka fanahy Azy ny devoly ka tsy nanaiky ny baikony Jesosy. Tokony hamantatra tsara ny zanak’Andriamanitra rehetra fa ny baikon’ny devoly dia tokony ho lavina. Ny baikon’Andriamanitra kosa dia tokony ho tanterahina.
– Tsy hain’ny herin’ny tenantsika olombelona fotsiny ny hanohitra an’i Satana, fa mila miantehitra amin’ny Soratra Masina sy ny Fanahy Masina isika vao maharesy.
– Raha maharitra amin’ny Tenin’Andriamanitra sy ny Fanahy Masina isika dia handresy ka tsy ho foana ny fahasoavan’Andriamanitra eo amintsika: « Dia nandao Azy ny devoly, ary indreo, nisy anjely tonga ka nanompo an’ Jesosy! » Ny Tompo hampahery anao!

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena…ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail: lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Face book: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.

Publicités

Famangiana Fiangonana

février 19, 2016

“Satria efa nitandrina ny teniko ny amin’ny faharetana hianao, Izaho kosa hiaro anao ho voavonjy amin’ny andro fakam-panahy…” Apokalypsy 3: 10

Taorian’ny fiarahabana nahatratrarana ny taona vaovao 2016 dia maro ireo mpiara-miasa an-tsitrapo maniry ny hanamafisana hatrany ny fanentanana entin’ny Feon’ny Filazantsara ho an’ireo Kristiana ao amin’ny Fiangonana misy azy mba hianatra ny Tenin’Andriamanitra. Anisan’izany Atoa Jean Charles izay mpiara-miasa an-tsitrapo eny amin’ny FLM Anosibe Fampiraisana (Fileovana Anosibe, SPAnta). Ny Alahady 14 Febroary 2016 no nanantanteraka izany ireo solon-tenan’ny FF. Misaotra an’Andriamanitra fa dia nifanandrify indrindra tamin’ny Isan-droa volan’ny Fitandremana Anosibe izany koa maro ireo Kristiana nanatrika ny fotoam-pivavahana. Nohamafisin’ny raiaman-dreny Pastora sy ny solon-tenan’ny FF nandritra izany ny maha sarobidy ny fianarana ny Tenin’Andriamanitra izay tena fototry ny finoana KIristiana tokoa. Izany no ahafahana mandresy ny fakam-panahy marobe entin’ny devoly hakàna fanahy ny kristiana. Ny Finoana an’i Jesosy Kristy Tompo irery ihany no ahazoana mamono ny zana-tsipika mirehitra rehetra izay alefan’ilay ratsy.

DSC_0497 DSC_0515
DSC_0501 DSC_0490