IZAY AN’ANDRIAMANITRA DIA AN’NY ZANANY!

 » Ary izahay mpiara-miasa aminy dia mangataka aminareo koa mba tsy handraisanareo foana ny fahasoavan’Andriamanitra. » IIKorintiana 6: 1 Ny teny malagasy dia manankarena; ny teny hoe foana dia entina milaza hoe « mandrakariva », hanambaràna fotoana. Ny hevitra iray koa dia ny hoe « tsy misy » na fahafoanana. Ny teny eto amin’ity II Kor 6:1 ity dia ity […]

Famangiana Fiangonana

“Satria efa nitandrina ny teniko ny amin’ny faharetana hianao, Izaho kosa hiaro anao ho voavonjy amin’ny andro fakam-panahy…” Apokalypsy 3: 10 Taorian’ny fiarahabana nahatratrarana ny taona vaovao 2016 dia maro ireo mpiara-miasa an-tsitrapo maniry ny hanamafisana hatrany ny fanentanana entin’ny Feon’ny Filazantsara ho an’ireo Kristiana ao amin’ny Fiangonana misy azy mba hianatra ny Tenin’Andriamanitra. Anisan’izany […]