AO AMIN’I KRISTY JESOSY

« Ary amin’izany dia tsy misy fanamelohana ho an’izay ao amin’i Kristy Jesosy. » (Romana 8:1) Ny fisian’ny lalàna no ahazoana manameloka na tsy manameloka. Koa rehefa mandika ny lalàna misy dia izay no ahazoana fanamelohana. Eo amin’ny kristiana ny fanamelohana dia omena izay mandika ny didin’i Jehovah Andriamanitra, ka atao hoe fahotana ny fandikana ny didin’Andriamanitra. […]

Famangiana Fiangonana sy fanentanana

Mampahalala ny asan’ny Tompo ny Soratra Masina Maro amin’ireo Fiangonana FJKM izay mifandray amin’ny Feon’ny Filazantsara (FF) no nankalaza ny “iray volan’ny Diakona” ny volana Martsa 2016. Ny Diakona izay isan’ireo heverina fa mandray anjara feno amin’ny Fampandrosoana ny Fiangonana sy ny ambaindain’ny Fanjakan’Andriamanitra amin’ny alalan’ny asa fanompoana. Nisy noho izany fotoan-dehibe natokan’izy ireo handinihantena […]

NY FINOANA AN’I JESOSY.

« Dia hoy i Maria: inty ny ankizivavin’ny Tompo; aoka ho tonga amiko araka ny teninao. Dia nandao azy ilay anjely. » Lioka 1:38 Jehovah Andriamanitra dia miteny amintsika olombelona amin’ny alalan’ny zavaboahary sy ny asany rehetra. Eto Izy dia miteny amin’i Maria tamin’ny alalan’ny anjely nirahiny, izay mampahafantatra ny teny fikasana omen’i Jehovah an’i Maria. Ny […]

Fiaraha-miombon’antoka: Fileovana Ambalavao Tsienimparihy/Feon’ny Filazantsara (FF)

Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina” Tiana ny mampahatsiahy fa ny volana May 2015 dia efa nahazo ny Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina” ny Fileovana Ambalavao Tsienimparihy izay iandraiketan’i Pastora Randrianarivonirina Dieu Donné. Fiangonana miisa dimy avy amin’ny Fitandremana Ambalavao moa no nandray anjara tamin’izany. Ho an’ny taona 2016, araka ny fangatahan’ireo raiamandreny Pastora dia Fitandremana […]

NY FIJERIN’NY NOFO.

« Ary rehefa fantatr’i Jesosy fa efa ho avy ny olona haka Azy an-keriny hataony mpanjaka, dia niala ka lasa indray Izy irery nankany an-tendrombohitra. » Jaona 6:15 Eo amin’ny andininy voalohany dia manambara ny nanarahan’ny vahoaka betsaka an’i Jesosy noho ny nahitany ny famantarana izay efa nataony tamin’ny marary. Ny nahitan’ny vahoaka ny nataon’i Jesosy tamin’ny […]

ANDRIAMANITRA VATOLAMPIKO, IZY NO IALOFAKO!

« Koa amin’izany dia aoka hanahaka an’Andriamanitra hianareo, tahaka ny zanaka malala; » Efesiana 5:1 – Jesosy namoaka demonia moana, ary rehefa nivoaka ny demonia, dia niteny ilay moana Lioka 11:14. Hatraiza ny fahefàn’i Satana? Raha ity dia mahavita mahamoana olona iray ny demonia! Manampahefana amin’ny fitenenan’ny olombelona izany ny demonia. Jesosy Kristy anefa efa niteny fa […]

Fiaraha-miombon’antoka Fiangonana/Feon’ny Filazantsara

Seminera Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina” Isaorana an’Andriamanitra lehibe fa dia tontosa soa aman-tsara ny Seminera Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina” faha efatra, ho an’ny taom-piasana 2015/2016 (Jona 2015-May 2016), teny amin’ny FLM Toby Makedonia Ambatolampy, Synodam-Paritany Avaratrimania (SPAm), ny 25 sy 26 Febroary 2016. 27 ireo mpiofana izay solon-tena avy amin’ny Fiangonana dimy, avy […]