ANDRIAMANITRA VATOLAMPIKO, IZY NO IALOFAKO!

mars 4, 2016

« Koa amin’izany dia aoka hanahaka an’Andriamanitra hianareo, tahaka ny zanaka malala; » Efesiana 5:1

– Jesosy namoaka demonia moana, ary rehefa nivoaka ny demonia, dia niteny ilay moana Lioka 11:14. Hatraiza ny fahefàn’i Satana? Raha ity dia mahavita mahamoana olona iray ny demonia! Manampahefana amin’ny fitenenan’ny olombelona izany ny demonia. Jesosy Kristy anefa efa niteny fa efa nomena Azy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Amin’izany dia toa ananany fahefana koa na ny fitenenantsika olony, na izay rehetra momba antsika na aretina inona na aretina inona, ary na dia izay momba antsika hafa izay tsy azontsika eritreretina aza!
– Isika koa anefa dia efa nomeny fahefana hamoaka demonia amin’ny Anarany! Nomena fahefana isika hanasitrana ny olona voan’ny demonia moana, ary na isika aza dia ao anatin’izany.
– Azo eritreretina izany fa manana fahefana na dia amin’izay avoakan’ny vavantsika aza Andriamanitra, ary izany no nilazany ao amin’ny epistily ho an’ny Efesiana toko faha dimy, and. 1,2,3,4: « Koa amin’izany dia aoka hanahaka an’Andriamanitra hianareo tahaka ny zanaka malala, ka tsy hanindraindra fahalotoana , na fijangajangana, na fahavetavetana na vosodratsy (blagues salés), fa aleo misaotra.» Tokony ho feno fisaorana an’Andriamanitra ny fiainantsika rehetra! Aoka ho tsaroantsika fa harambato sy batery fiarovana ho antsika Jehovah, ary mpamonjy antsika koa Izy! Izy no fialofantsika. Voalaza fa Izy no hametraka ny teny izay tokony ho lazaintsika amin’ny fotoana na toerana izay angatahantsika ny Fanahiny! Ary na dia ny vavaka tokony ataontsika aza dia: « Fa tsy fantatsika izay vavaka tokony hataontsika; fa ny Fanahy no mifona amin’ny fitarainana tsy azo tononina!» Koa raha niteniteny foana isika na isan’izay nanao vosodratsy, …andeha isika hangataka ny Fanahy hifona ho antsika amin’izao ora izao, mba ho voavela ny helotsika!
Ny Tompo hampahery anao!

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena…ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail: lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Face book: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.

Publicités

Fiaraha-miombon’antoka Fiangonana/Feon’ny Filazantsara

mars 4, 2016

Seminera Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina”

Isaorana an’Andriamanitra lehibe fa dia tontosa soa aman-tsara ny Seminera Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina” faha efatra, ho an’ny taom-piasana 2015/2016 (Jona 2015-May 2016), teny amin’ny FLM Toby Makedonia Ambatolampy, Synodam-Paritany Avaratrimania (SPAm), ny 25 sy 26 Febroary 2016. 27 ireo mpiofana izay solon-tena avy amin’ny Fiangonana dimy, avy amin’ny Fitandremana Toby Makedonia sy ny Fitandremana Manohisoa. Nandritra ny roa andron’ny Fampiofanana dia nanatrika feno sady nandray anjara tamin’ny Fampiofanana sy fifampizarana traikefa, ary nitondra ny Tenin’Andriamanitra tamin’ny fotoam-pivavahana fanombohana sy famaranana ireo raiamandreny Pastora roa dia: Pastora Zoulder W. David, Mpitondra Fitandremana Toby Makedonia sy Pastora Randriamboavonjy Harison, Mpitondra Fitandremana Manohisoa. Naneho ny fankasitrahany ireo mpiofana satria dia nanovo fahaiza-manao sy teknika vaovao ahafahana mampahomby bebe kokoa hatrany ny asa Fitoriana tanterahin’ny Fiangonana isan-toerana. Toy ny fanao isam-potoana, teo am-pamaranana dia nizaràna sertifika manambara ny fandraisan’anjara tamin’n’ fiofanana ireo mpiofana.

DSC_0179 IMG_3129
DSC_0096 DSC_0075
DSC_0131 DSC_0181
DSC_0247 DSC_0125
DSC_0114 DSC_0209
DSC_0215 DSC_0218
DSC_0220 DSC_0223
DSC_0231 DSC_0244
DSC_0267 DSC_0284
DSC_0284 DSC_0286
DSC_0251 DSC_0194