ANDRIAMANITRA VATOLAMPIKO, IZY NO IALOFAKO!

« Koa amin’izany dia aoka hanahaka an’Andriamanitra hianareo, tahaka ny zanaka malala; » Efesiana 5:1 – Jesosy namoaka demonia moana, ary rehefa nivoaka ny demonia, dia niteny ilay moana Lioka 11:14. Hatraiza ny fahefàn’i Satana? Raha ity dia mahavita mahamoana olona iray ny demonia! Manampahefana amin’ny fitenenan’ny olombelona izany ny demonia. Jesosy Kristy anefa efa niteny fa […]

Fiaraha-miombon’antoka Fiangonana/Feon’ny Filazantsara

Seminera Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina” Isaorana an’Andriamanitra lehibe fa dia tontosa soa aman-tsara ny Seminera Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina” faha efatra, ho an’ny taom-piasana 2015/2016 (Jona 2015-May 2016), teny amin’ny FLM Toby Makedonia Ambatolampy, Synodam-Paritany Avaratrimania (SPAm), ny 25 sy 26 Febroary 2016. 27 ireo mpiofana izay solon-tena avy amin’ny Fiangonana dimy, avy […]