Fiaraha-miombon’antoka Fiangonana/Feon’ny Filazantsara


Seminera Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina”

Isaorana an’Andriamanitra lehibe fa dia tontosa soa aman-tsara ny Seminera Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina” faha efatra, ho an’ny taom-piasana 2015/2016 (Jona 2015-May 2016), teny amin’ny FLM Toby Makedonia Ambatolampy, Synodam-Paritany Avaratrimania (SPAm), ny 25 sy 26 Febroary 2016. 27 ireo mpiofana izay solon-tena avy amin’ny Fiangonana dimy, avy amin’ny Fitandremana Toby Makedonia sy ny Fitandremana Manohisoa. Nandritra ny roa andron’ny Fampiofanana dia nanatrika feno sady nandray anjara tamin’ny Fampiofanana sy fifampizarana traikefa, ary nitondra ny Tenin’Andriamanitra tamin’ny fotoam-pivavahana fanombohana sy famaranana ireo raiamandreny Pastora roa dia: Pastora Zoulder W. David, Mpitondra Fitandremana Toby Makedonia sy Pastora Randriamboavonjy Harison, Mpitondra Fitandremana Manohisoa. Naneho ny fankasitrahany ireo mpiofana satria dia nanovo fahaiza-manao sy teknika vaovao ahafahana mampahomby bebe kokoa hatrany ny asa Fitoriana tanterahin’ny Fiangonana isan-toerana. Toy ny fanao isam-potoana, teo am-pamaranana dia nizaràna sertifika manambara ny fandraisan’anjara tamin’n’ fiofanana ireo mpiofana.

DSC_0179 IMG_3129
DSC_0096 DSC_0075
DSC_0131 DSC_0181
DSC_0247 DSC_0125
DSC_0114 DSC_0209
DSC_0215 DSC_0218
DSC_0220 DSC_0223
DSC_0231 DSC_0244
DSC_0267 DSC_0284
DSC_0284 DSC_0286
DSC_0251 DSC_0194
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: