NY FINOANA AN’I JESOSY.

mars 18, 2016

« Dia hoy i Maria: inty ny ankizivavin’ny Tompo; aoka ho tonga amiko araka ny teninao. Dia nandao azy ilay anjely. » Lioka 1:38

Jehovah Andriamanitra dia miteny amintsika olombelona amin’ny alalan’ny zavaboahary sy ny asany rehetra. Eto Izy dia miteny amin’i Maria tamin’ny alalan’ny anjely nirahiny, izay mampahafantatra ny teny fikasana omen’i Jehovah an’i Maria. Ny teny fikasana dia «hitoe-jaza izy na dia mbola virijiny aza»: ny Fanahy Masina ho tonga aminao ary ny Avo Indrindra no hanaloka anao. Nino Maria! Na dia tsy fantany aza izay lazain’ilay anjely, na dia tsy azony an-tsaina aza ny ambaran’ilay anjely dia nino ihany izy: Inty ny ankizivavin’ny Tompo; aoka anie ho tonga amiko araka ny teninao. Sarotra inoana, nefa nino ihany izy. Ary mbola nampiany fanolorantena izany finoany izany. Inty ny ankizivavin’ny Tompo. Ilay anjely niteny hoe: « tsy misy tsy ho tanteraka ny teny rehetra nataon’Andriamanitra. » Dia mbola nino izany ihany i Maria. Aoka anie ho tonga amiko araka ny teninao. Tsy fanekena ihany fa tena faniriana koa: Aoka anie ho tonga amiko araka ny teninao. I Abrama izay lasa Abrahama koa dia nasain’i Jehovah niala tamin’ny taniny sy ny havany ary ny tranon-drainy. Mandehana miala amin’ny taninao sy ny havanao ary ny tranon-drainao hankany amin’ny tany izay asehoko anao. Asain’i Jehovah miala amin’izay rehetra azony ianteherana, izay tiany, izay nahazatra ary handeha amin’izay tany tsy fantatra, fa Jehovah ihany no mahafantatra: Tany izay asehoko anao. Nino sy nahatoky an’i Jehovah i Abrahama ka nandeha. Jehovah no miantoka: hitahy izay manisy soa anao Aho, fa hanozona izay manozona anao. Miandany amin’izay mino Azy Jehovah Andriamanitra. Tsy hisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon’Andriamanitra. Tanteraka tamin’i Abrahama sy i Maria tokoa izay teny nolazain’i Jehovah azy ireo. Fantatsika ny tantara fa tanteraka ny Tenin’i Jehovah. Teraka Ilay Mpamonjy ary Izy no nitondra ny Famonjena ho an’izao tontolo izao, Izy no hitahiana ny firenena rehetra ambonin’ny tany. Isika izay mandre ny Teny ankehitriny koa dia isan’izay mahazo ny teny fikasana, ka hiteny amin’ny Tompo hoe: inty aho ry Tompo, aoka anie ho tonga amiko araka ny teninao. Hanaiky ny andraikitra rehetra izay omen’ny Tompo. Ho aminao anie ny Tompo.

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena…ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail: lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Face book: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.

Publicités

Fiaraha-miombon’antoka: Fileovana Ambalavao Tsienimparihy/Feon’ny Filazantsara (FF)

mars 18, 2016

Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina”

Tiana ny mampahatsiahy fa ny volana May 2015 dia efa nahazo ny Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina” ny Fileovana Ambalavao Tsienimparihy izay iandraiketan’i Pastora Randrianarivonirina Dieu Donné. Fiangonana miisa dimy avy amin’ny Fitandremana Ambalavao moa no nandray anjara tamin’izany. Ho an’ny taona 2016, araka ny fangatahan’ireo raiamandreny Pastora dia Fitandremana roa hafa indray no nahazo Fampiofanana dia ny Fitandremana Anjoma sy ny Fitandremana Ambohijatovo. Ny 10, 11 Martsa 2016 lasa teo no nanatanterahana izany ka nahatratra 25 ireo mpandray anjara, izay avy amin’ny Fiangonana FLM dimy. Tonga nanotrona sy nandray anjara feno tamin’ny Fampiofanana ny Pastora Mpitondra Fileovana sy ny Pastora Herimampiandrarivo Tantely Nirina Mpitondra ireo Fitandremana roa voalaza tetsy ambony. Marihina fa ireo Fitandremana roa ireo dia avy amin’ny faritra ambanivohitra, ary an-kilometatra maro miala ny renim-pitandremana Ambalavao; koa dia vitsy tamin’ireo mpiofana no efa nanatrika Fampiofanana toy izao. Naneho ny hafaliany noho izany izy ireo ary nankasitraka tanteraka ny fiaraha-miasan’ny FF amin’ny Fileovana Ambalavao, indrindra moa fa ny nandraisany sy nianarany torolalana sy fomba Fitoriana mahomby entina hampandrosoana ny Fiangoanana. Toy ny mahazatra dia nisy ny fanolorana sertifika ho an’ireo mpiofana teo am-pamaranana ny Fampiofanana.

DSC_0389 DSC_0535
Fileovana Ambalavao Tsienimparihy
DSC_0564 DSC_0462
Pastora Mpitondra Fileovana Randrianarivonirina Dieu Donné Pastora Mpitondra ireo Fitandremana roa Herimampiandrarivo Tantely Nirina
DSC_0377 DSC_0454
Atoa Andrianasolo Jaona, Talen’ny FF Atoa Rakoto Rabehajaina Louis, Miandraikitra ny Programa eto @ FF
DSC_0391 DSC_0366
Rtoa Raveromanana Lalao, Miandraikitra ny Fifandraisana Malalaka ny fametrahana fanontaniana
DSC_0358 DSC_0401
Misy hatrany ny fialàna voly
DSC_0555 DSC_0559
Ampiharina avy hatrany rahateo izay notovozina (Andrana)
DSC_0490 DSC_0517
Ilaina ianarana ihany koa ny manao tatitra
DSC_0574 DSC_0588
DSC_0589 DSC_0593
Toy ny mahazatra dia misy ny fizarana Sertifika eo am-pamaranana Nisaotra ny nankasitraka ny FF ireo raiamandreny nisolotena ny mpiofana