NY FINOANA AN’I JESOSY.

« Dia hoy i Maria: inty ny ankizivavin’ny Tompo; aoka ho tonga amiko araka ny teninao. Dia nandao azy ilay anjely. » Lioka 1:38 Jehovah Andriamanitra dia miteny amintsika olombelona amin’ny alalan’ny zavaboahary sy ny asany rehetra. Eto Izy dia miteny amin’i Maria tamin’ny alalan’ny anjely nirahiny, izay mampahafantatra ny teny fikasana omen’i Jehovah an’i Maria. Ny […]

Fiaraha-miombon’antoka: Fileovana Ambalavao Tsienimparihy/Feon’ny Filazantsara (FF)

Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina” Tiana ny mampahatsiahy fa ny volana May 2015 dia efa nahazo ny Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina” ny Fileovana Ambalavao Tsienimparihy izay iandraiketan’i Pastora Randrianarivonirina Dieu Donné. Fiangonana miisa dimy avy amin’ny Fitandremana Ambalavao moa no nandray anjara tamin’izany. Ho an’ny taona 2016, araka ny fangatahan’ireo raiamandreny Pastora dia Fitandremana […]