Famangiana Fiangonana sy fanentanana


Mampahalala ny asan’ny Tompo ny Soratra Masina

Maro amin’ireo Fiangonana FJKM izay mifandray amin’ny Feon’ny Filazantsara (FF) no nankalaza ny “iray volan’ny Diakona” ny volana Martsa 2016. Ny Diakona izay isan’ireo heverina fa mandray anjara feno amin’ny Fampandrosoana ny Fiangonana sy ny ambaindain’ny Fanjakan’Andriamanitra amin’ny alalan’ny asa fanompoana. Nisy noho izany fotoan-dehibe natokan’izy ireo handinihantena ho enti-manavao indray ny fanekena masina natao teo anatrehan’Andriamanitra. Mpiara-miasa an-tsitrapo amin’ny FF roa dia Rtoa Sahondra (FJKM Iharamy Fihavaozana) sy Rtoa Beby (FJKM Ambohibary Zoara) àry no nanararaotra io fotoana io nanasàna ny solon-tenan’ny FF hanao fanentanana mikasika ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana ho an’ireo Diakona sy ny Kristiana rehetra nandritra ny fanompoam-pivavahana Alahady. Namporisihina sy nampaherezina ny rehetra hianatra ny Tenin’Andriamanitra, satria ny Soratra Masina dia mampahalala ny asan’ny Tompo ary indrindra ny hitondràna tena mendrika ny fiantsoan’Andriamanitra.

DSC_0337 DSC_0329
FJKM Ambohibary Zoara Atoa Ratsimbazafy, Mpitandrina, mamporisika ny Kristiana mba hianatra ny Tenin’Andriamanitra ary mankahery ny FF hazoto amin’ny asa iandraiketany
DSC_0315 DSC_0324
Rtoa Lalao “FF”sy Rtoa Felana “Volontaire FF” manentana ireo Kristiana hianatra ny Soratra Masina
DSC_0322 DSC_0319
DSC_0747 DSC_0750
Atoa Jaona Martin, avy ao amin’ny FF, mitondra ny tenin’Andriamanitra ho an’ny Kristiana ao amin’ny FJKM Iharamy Fihavaozana
DSC_0770 DSC_0764
Rtoa Sahondra “Volontaire FF” sy Rtoa iray efa nahavita ny fianarany Soratra Masina niarahany tamin’ny FF (FJKM Iharamy Fihavaozana)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: