AO AMIN’I KRISTY JESOSY

« Ary amin’izany dia tsy misy fanamelohana ho an’izay ao amin’i Kristy Jesosy. » (Romana 8:1) Ny fisian’ny lalàna no ahazoana manameloka na tsy manameloka. Koa rehefa mandika ny lalàna misy dia izay no ahazoana fanamelohana. Eo amin’ny kristiana ny fanamelohana dia omena izay mandika ny didin’i Jehovah Andriamanitra, ka atao hoe fahotana ny fandikana ny didin’Andriamanitra. […]