AO AMIN’I KRISTY JESOSY


“Ary amin’izany dia tsy misy fanamelohana ho an’izay ao amin’i Kristy Jesosy.” (Romana 8:1)

Ny fisian’ny lalàna no ahazoana manameloka na tsy manameloka. Koa rehefa mandika ny lalàna misy dia izay no ahazoana fanamelohana. Eo amin’ny kristiana ny fanamelohana dia omena izay mandika ny didin’i Jehovah Andriamanitra, ka atao hoe fahotana ny fandikana ny didin’Andriamanitra. Ary fantantsika fa fahafatesana no tambin’ny ota. Voalazan’ny Soratra Masina fa isika rehetra dia tsy misy marina na dia iray akory aza. Noho izany dia maty aho, maty ianao. Ny teny ho antsika eto anefa dia milaza hoe: ary amin’izany dia tsy misy fanamelohana ho an’izay ao amin’i Kristy Jesosy. Izaho maty, ianao maty, kanefa raha ao amin’i Kristy Jesosy isika dia tsy ho meloka. Rehefa inona ary izany fotoana izany? Rehefa miasa ao anatintsika ny Fanahy Masina. “Fa izay tarihin’ny Fanahin’andriamanitra no zanak’Andriamanitra” (Romana 8:14). Fa izay tarihin’ny Fanahy Masina no ao amin’i Kristy Jesosy. Na dia mbola eto amin’izao tontolo izao aza isika ka raha tarihin’ny Fanahy Masina, dia tsy misy ny fanamelohana. Ity Fanahy ity no onin’ny ranovelona miboiboika ao anaty. Indrisy tsy vitan’ny lalàna ny manadio antsika. Aoka ho tsarovantsika fa i Kristy Jesosy izay tsy nanana ota no nitafy ny nofo otantsika mba hahatanteraka ny fahamarinana ilain’ny lalàna amintsika. Tsy hain’ny lalàna ny nanafaka antsika tamin’ny fahefan’ny fahotana. Fa izay araka ny nofo dia mihevitra izay zavatry ny nofo, fahafatesana. Fa izay araka ny Fanahy dia mihevitra izay zavatry ny Fanahy, fiainana. Aoka ary izaho sy ianao ho ao amin’i Kristy Jesosy, hihevitra ny zavatry ny Fanahy.

Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena…ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail: lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Face book: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: